Actie Kerkbalans 2024: "Geef vandaag voor de Kerk van morgen"


Kerkgenootschappen werken samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. De actieperiode van Kerkbalans is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024. 
Met deze actie wordt een financiële bijdrage voor de eigen lokale kerk gevraagd. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op NL28 RABO 0184 5110 11 of NL49 INGB 0009 4445 13  t.n.v. parochie Heilige Edith Stein te Vught.
Parochianen in Helvoirt kunnen een financiële bijdrage overmaken op NL93 RABO 0121 1090 89 

Dankzij uw gift vandaag blijft onze kerk ook morgen een plek van betekenis, hartelijk dank