Vastenactie 2024: steun aan christenen op de westelijke Jordaanoever

De Vastenactie in onze parochie heeft als doel het ondersteunen van de christenen in de Westelijke Jordaanoever. Deze burgers werken en studeren voornamelijk in Jeruzalem en moeten dus dagelijks de Israƫlische grens passeren. Sinds het uitbreken van de oorlog is dit niet meer mogelijk. De gevolgen hiervan zijn voor deze mensen aanzienlijk, omdat werk en studie stil komen te liggen. Ontwikkeling van jongeren is niet mogelijk evenals het onderhouden van gezinnen en families.

Om te voorkomen dat deze christenen geen andere optie hebben dan hun land te verlaten, wordt met dit project ervoor gezorgd dat men zich kan ontwikkelen of omscholen om alsnog een leefbaar bestaan te kunnen opbouwen c.q. voortzetten in de eigen omgeving.

Het AFAQ project van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heeft als doelstelling: het realiseren van nieuw (economisch-) perspectief en financiƫle ondersteuning voor hen die als gevolg van de oorlog werkloos zijn geworden; en investeren in ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren, om een grotere mate van menselijke waardigheid en hoop voor christenen in de Westelijke Jordaanoever bewerkstelligen.

Via de Ridderorde en het Latijns Patriarchaat Jeruzalem kunnen we onze medechristenen op deze manier direct helpen.
De opbrengst van de Vastenactie 2024 is dan ook in zijn geheel bestemd voor dit specifieke project. Uw bijdrage kunt u doneren in de bussen in de kerk of op: NL57 RABO 0155 403 893   t.n.v. Parochie H. Edith Stein Vught  o.v.v. Vastenactie 2024.